KALENDARIUM BUDOWY ZESPOŁU SAKRALNEGO ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

 

Luty 1984

Ks. Michał Piosek złożył w pracowni projektowej prof. dra hab. inż. Przemysława Szafera w Krakowie pismo kadynała Franciszka Macharskiego o opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu sakralnego św. Piotra Apostoła. Projekt wykonali architekci: prof. dr hab. inż. Przemysław Szafer, dr arch. Jacek Gyurkovich, dr inż. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, konstruktorzy -dr inż. Stanisław Kaczmarczyk, dr hab. inż. Janusz Mierzwa.

 

Czerwiec 1984

Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej zatwierdził koncepcję zespołu sakralnego.

 

24 VI 1984

Poświęcenie placu budowy.

 

23 X 1984

Wydanie pozwolenia na budowę kaplicy i domu katechetycznego.

 

25 X 1985

Rozpoczęcie wykopów pod fundamenty kaplicy, plebanii i sal katechetycznych. Kierownictwo budowy objął mgr inż. Stanisław Pena z Wadowic, a prowadzili ją: mistrz budowlany Józef Zubrzycki z Zubrzycy Dolnej, mistrz ciesielski Stanisław Matuła z Ponikwi, Józef Szklarz z Podwilka i Adam Kęcki z Choczni. Roboty niefachowe wykonywali mężczyźni z całej parfii według ustalonej kolejności, a wyżywienie zapewniały parfianki pod kierunkiem Stefanii Tabiś.

 

XII 1984 - VI 1985

Palowanie fundamentów przez krakowski "Energopol".

 

III 1985 - V 1986

Budowa kaplicy, sal katechetycznych i plebanii.

 

Lato 1986

Wykończono plebanię i część katechetyczną.

 

 

14 VIII 1986

Uzyskanie pozwolenie na budowę kościoła i wieży.

 

4 XI 1986

Rozpoczęto palowanie terenu pod fundamenty kścioła.

 

21 IV 1987

Rozpoczęto prace ziemne przy fundamentach.

 

8 VI 1987

Zakończono betonowanie oczepów fundamentów i rozpoczęto murowanie ścian przyziemia.

 

9 X 1987

500 osób zmieniających się co osiem godzin betnowało przez 32 godziny stropy przyziemia.

 

18 I 1988

Wzniesiono ściany prezbiterium i frontonu.

 

IV-XI 1988

Zabetonowano strop nad zakrystią, płytę chóru, stropy nad nawami bocznymi.

 

II-XI 1989

Betonowanie galerii wewnętrznej, sklepienia nawy środkowej i czaszy nad prezbiterium.

 

16 XII 1989

Rozpoczęcie prac montażowych więźby dachowej.

 

23 II 1990

Rozpoczęcie instalacji wewnątrz kościoła.

 

21 IV 1990

Rozpoczęcie murowania wieży (1. kondygnacji).

 

V-XI 1990

Prace dekarskie i pokrycie dachu blachą miedzianą.

 

16 VI 1990

Rozpoczęcie tynkowania ścian zewnętrznych.

 

VIII-XII 1990

Osadzono okna w kościele i w zakrystii.

 

28 I 1991

Zakończono szklenie okien i rozpoczęto prace przy centralnym ogrzewaniu.

 

III-IV 1991

Wykonano betonowe schody do kościoła.

 

20 V 1991

Rozpoczęto układanie posadzek w kościele.

 

28 VI-12 VIII 1991

Montaż ołtarza i prace porządkowe przed kościołem.

 

2 VIII 1991

Osadzono przed kościołem pomnik Jana Pawła II.

 

5 VIII 1991

Rozpoczęto przed kościołem budowę podium pod ołtarz polowy wg projektu Haliny Jarosz i Marka Brzeźniaka.

 

13 VIII 1991

Zakończono prace porządkowe i dekoracyjne przygotowujące kościół do konsekracji.

 

14 VIII 1991

Konsekracja kościoła św. Piotra Apostoła. Dziwnym zbiegiem okoliczności odbyła się równe pięć lat od daty uzyskania zgody na jego budowę.
 


 
galeria_parafia_1.jpg