Słuchaj Izraelu.

Gdy weźmiemy pod uwagę, że prawo żydowskie zawierało 614 nakazów i zakazów, nie dziwi pytanie postawione Jezusowi przez nauczyciela Pisma:

” Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”

Człowiek niejednokrotnie znajduje się w sytuacji, w której musi wybierać i stawia pytania o to, co jest najważniejsze i w gruncie rzeczy o to, co naprawdę liczy się w tym życiu.

Niekiedy słyszymy wypowiedzi tego typu,

że najważniejsze jest zdrowie lub rodzina.

Ci, dla których najważniejsze są dobra materialne czy kariera,

raczej rzadko się do tego przyznają – jeśli tak, to poniewczasie...

A przecież tak naprawdę w głębi serca każdy człowiek,

tak jak powietrza, potrzebuje miłości:

potrzebuje być kochanym i kochać;

bo z miłości Stwórcy został powołany do istnienia i pragnie miłowania

i być miłowanym.

Zostało to weń zaszczepione przez samego Boga.

Niestety w poszukiwaniu miłości często gubimy się:

szukamy zaspokojenia tego pragnienia w dobrach tego świata:

idąc za pożądliwością oczu, zmysłów czy pychą żywota.

Dostrzegamy, że ta nasza ludzka miłość często jest bardzo pogmatwana i wybiórczo egoistyczna...

Nie potrafimy przyjmować i nie potrafimy kochać, tak jak Bóg nas kocha.

Może właśnie dlatego, że nie potrafimy słuchać:

Pierwsze przykazanie jest: „Słuchaj Izraelu...”

Chrystus wcielone Słowo Ojca, uczy nas każdego dnia, na czym polega autentyczna odpowiedź ludzkiej miłości na nieskończona miłość Boga do człowieka, a moc Ducha Świętego, który jest Duchem miłości Ojca i Syna, uzdalnia nas do takiej miłości, która potrafi się ofiarować.

 

 

/ „Dzień Pański”/

 

 

Liturgia Słowa:  Pwt. 62-6 ; Hbr 7, 23-28;  Mk 12; 28b - 34

 


 
galeria_parafia_1.jpg