Ogłoszenia parafialne

7 Niedziela Wielkanocy

Wniebowstąpienie Pańskie

13  V 2018 r.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

dzisiaj:

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W naszej parafii I Komunia święta dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 i 5 / 126 dzieci /.

Niech przykład wiary ich rodziców oraz skuteczność katechizacji Siostry Wiktorii i Ks. Jana

zaowocują w ich życiu dojrzałą wiarą.

18.45 Msza święta na rozpoczęcie tegorocznych nabożeństw fatimskich.

Po Mszy świętej Różaniec z procesją eucharystyczną.

W roku 40-lecia wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła ii i w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny w kazaniach fatimskich rozważać będziemy miłość św. Jana Pawła II do Maryi i do Ojczyzny na podstawie Jego Pielgrzymek do Polski.

*

trwa także nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlitwy nowenny odmawiamy w czasie nabożeństw majowych

*

w Krakowie procesja ku czci św. Stanisława bpa i męczennika z Wawelu na Skałkę

święci tygodnia:

poniedziałek:

św. Macieja, apostoła

środa:

św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, głównego Patrona Polski

w tym tygodniu:

dzieci komunijne przeżywać będą „Biały Tydzień”

codziennie Msza święta z udziałem dzieci i ich rodzin:

17.00 – dla szkoły nr 5

18.00 – dla szkoły nr 1

środa:

18.00 Msza święta nowenną do Matki Bożej Fatimskiej i nabożeństwem majowym

czwartek:

6.00 Msza święta na rozpoczęcie Pielgrzymki parafialnej na Chorwację i do Madjugorie w Bośni i Chercegowinie

9.30 nabożeństwo majowe

10.00 Msza święta z modlitwami do św. Jana Pawła II

III piątek:

dzień modlitw do Miłosierdzia Bożego

18.00 Msza święta z Koronką do Miłosierdzia Bożego

sobota:

w Zawadce:

10.00 dzień I spowiedzi świętej dzieci z klas III i ich rodziców

w wigilię Zesłania Ducha Świętego – czuwanie w kaplicy Chrystusa Króla:

22.00 rozpoczęcia

22.15 adoracja Najświętszego Sakramentu

24.00 Msza święta

w przyszłą niedzielę:

uroczystość Zesłania Ducha Świętego

w Zawadce :

9.30 I Komunia święta / 12 dzieci /

w kościele parafialnym kazania wygłosi kapłan z Sanktuarium św, Jana Pawła II z Centrum „Nie lękajcie się „ w Krakowie. Ofiara z tacy przeznaczona będzie na Sanktuarium.

Ofiary na Drogę Krzyżową:

Rodziców dzieci Komunijnych  ze Szkoły nr 5 – 300 zł.

od Róży zel. Helena Fajfer – 300 zł.  / Msza święta na czerwcowej Fatimie /

Nabożeństwa majowe:

w tygodniu – 18.30 / w kościele/ i 19.30 /przy ołtarzu polowym/

w niedziele – 17.30

w Zawadce – w tygodniu o 19.00


Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Modlitwy świętych:

Modlitwa św. Augustyna

Duchu Święty, Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.

Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.

 

 


 
galeria_parafia_7.jpg