Ogłoszenia parafialne

25 Niedziela  Zwykła

23 IX 2018 r.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

dzisiaj:

17.30 Nieszpory

święci tygodnia:

czwartek:

św. Wincentego a Paulo, kapłana

piątek:

św. Wacława, męczennika

sobota:

śś. Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała

w tym tygodniu:

poniedziałek :

18.00 Msza święta z modlitwami do św. Michała Archanioła

wtorek:

w Zawadce – 16.00 Msza święta

środa:

18.00 Msza święta z nowenną do Matki Bożej Fatimskiej .

czwartek:

10.00 Msza święta do św. Jana Pawła II

czwartek:

koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata

15.00 przy Krzyżu na osiedlu Kopernika / obok bloku nr 14 i Alei M.B. Fatimskiej

szczegółowy program w gablotce

w przyszłą niedzielę:

17.15 rozpoczęcie nabożeństw różańcowych

intencje i ofiary:

Msze święte na październikowej Fatimie o 10.00 i ofiary na Drogę Krzyżową:

od Róży zel. Niesyty Bogusława –

od Róży zel. Radwan Krystyna – ofiara na Drogę Krzyżową 250 zł.

od Róży zel. Baklarz Helena – ofiara na Drogę Krzyżową 250 zł.

od Róży zel. Mazur Zofia – na stacje drogi Krzyżowej – 250 zł.  „Bóg zapłać!”

spotkania duszpasterskie:

Rada cmentarza – w poniedziałek po Mszy świętej wieczornej

Matki dzieci z klas III szkoły podstawowej nr 1 – w czwartek

rozpoczęcie Mszą św.18.00 a po niej spotkanie w sali teatralnej

Dziękczynienie za wybór Papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w naszym mieście:

17 października / środa/:

17.30 na Placu Jana Pawła II przy Bazylice Ofiarowania NMP i Domu Papieża – rozpoczęcie procesji różańcowej - Aleją M. B. Fatimskiej do naszego kościoła. Po procesji / 18.15 / Msza święta dziękczynna pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, w czasie której poświęci i kanonicznie eryguje Stacje Drogi Krzyżowej w naszym kościele.

W związku z tymi uroczystościami, październikowe nabożeństwo fatimskie / w sobotę 13 / będzie tylko o g.10.00

Konkurs na wspomnienia z dnia ogłoszenia wyboru Papieża Jana Pawła II przed 40 laty:

Nasza parafia ogłasza konkurs na wspomnienia z tamtego październikowego wieczoru.

Swoje osobiste wspomnienia i przeżycia mogą spisać świadkowie tamtego historycznego wydarzenia, lub młodzież czy dzieci, które porozmawiają ze swoimi bliskimi i opiszą ich zwierzenia. Prace należy składać w kancelarii lub w zakrystii do 13  października . Zachęcamy!

W minionym tygodniu prezbiterium w kościele zostało wyposażone w nowe „sedilia” dla kapłana i służby liturgicznej ołtarza. Dotychczasowe krzesła zostały przeniesione do kaplicy Chrystusa Króla. Po  Drodze Krzyżowej i „sediliach”, pozostają nam jeszcze do pełnego wyposażenia organy.

 

Modlitwa różańcowa:

W niedzielę / 30 września / o 17.15 rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe.

Matka Boża objawiając się światu prosiła o tę modlitwę / Lourdes, Fatima /

W naszej parafii jest wiele propozycji uczestniczenia we wspólnym różańcu.

w niedziele: 17.45 / w Zawadce – 7.30

w tygodniu:

w kościele: 7.30 / prowadzą Róże Różańcowe / 16.30 / dzieci / 17.30 – 19.00  /w kaplicy /

w Zawadce – 16.30

prowadzenie przez Róże Różańcowe:

poniedziałki – zel. Mazur Zofia

wtorki – zel. Beszter Bożena

środy – zel. Leń Taresa

czwartki – zel. Bułka Maria

piątki – zel. Radwan Krystyna /I i III / i zel. Bialik Ewa / /II i IV /

soboty – zel. Zawiła Katarzyna /II / Kondak Dorota /III / Juszczyk Krystyna /IV /

w Zawadce różaniec poprowadzą zelatorki z Zawadki i Gorzeni oraz dzieci i kandydaci do Bierzmowania.


29 września Kościół obchodzi święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół czci trzech Archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia

W 1886 roku papież Leon XIII napisał specjalną modlitwę (inwokację) do św. Michała Archanioła pod wpływem przerażającego widzenia demonów, które gromadziły się nad Wiecznym Miastem, aby je osaczyć.

Nie znamy jednak dokładnie szczegółów tego widzenia. Jest pewne, że Papież napisał tę modlitwę i 29 lipca 1886 r., polecił Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do wszystkich Ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc, po każdej tzw. Mszy św, cichej, tzn. nie śpiewanej

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

 

Trzy Hierarchie Dziewięciu Zastępów

Pierwsza Hierarchia
Trzech Zastępów Anielskich
– Ci, którzy bezpośrednio wpatrują się w twarz Boga, istnieją dla uwielbienia Boga –

Serafiny (hebr. seraphim – dosł. płomienni, ogniści)
Serafin oznacza „płonący”, ponieważ Anioły te znajdują się tuż obok Tronu Boga, płoną Miłością Boga.

Cherubiny są wspomniane po raz pierwszy jako aniołowie, które Bóg umieścił przy wejściu
do Rajskiego Ogrodu, by strzegły go „gorejącymi mieczami” po tym, jak Bóg wyrzucił Adama i Ewę

Trony
Ich przymiotem jest to że wyróżniają się posłuszeństwem.

Druga Hierarchia
Trzech Zastępów Anielskich
– Istoty które uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania –

Panowania
Są one Anielskimi „Panami” w Niebie. Są to zatem duchy wolne od bojaźni niewolniczej, zawsze gotowe służyć Bogu i panować nad duchami niższymi, wydawać im polecenia i rozkazy; Przez nie manifestuje się Majestat Boga.

Moce
Przypisuje się im moc spełniania cudów, zawsze kierują się niezwyciężalnie ku sprawom Bożym i pomagają innym w spełnianiu Bożych rozkazów.

Władze
Mają władzę poskramiania złych duchów i określają sposób wykonywania poleceń
i rozkazów. Powstrzymują wysiłki demonów, które chcą zniszczyć świat, albo też stoją na ich czele.

Trzecia Hierarchia
Trzech Zastępów Anielskich
– Najbardziej zaangażowane w losy ludzi –

Zwierzchności (czasem nazywane Księstwami)
Są wiodącym Zastępem trzeciej hierarchii Aniołów. Są niebiańskimi „Książętami”.
Anioły z tego Zastępu kierują konkretnymi państwami i narodami sprawując nad nimi pieczę.

Archaniołowie

Są najbardziej znanymi Aniołami w każdej religii. Spełniają najważniejsze zadania
w posłannictwie między ludźmi a Bogiem i zwiastują ludziom rzeczy wielkiej wagi.
Wszystkie imiona archaniołów w ich oryginalnym brzmieniu kończą się słowem „El”, które oznacza Boga. Bóg jest wpisany w ich imiona, a zatem i w ich naturę. Mają istnieć
dla Boga i przed obliczem Boga.
W tradycji katolickiej najlepiej znanymi są trzej archaniołowie:

Michał jest tym z „książąt aniołów”, który dzierży klucze do nieba. Jest aniołem sądu
i Bożych kar, ale jest także aniołem Bożego miłosierdzia.
Według podań, po buncie Lucyfera i części aniołów, to właśnie Michał z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedział wojnę upadłym aniołom.
Po zwycięstwie nad zbuntowanymi duchami św. Michał Archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Wg tradycji to Michał wstawia się za ludźmi u Boga, stoi przy umierających,
a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. Od XII w. przedstawiany jest
z wagami do odmierzania dobrych i złych uczynków. Przedstawia się go także jako rycerza z mieczem we wzniesionej prawej ręce, w zbroi, z oszczepem, z pokonanym
i związanym szatanem w postaci smoka u stóp.

Gabriel
„Mąż Boży”.

Prawdziwie doniosłe rzeczy z udziałem
św. Gabriela opisuje Nowy Testament.
To właśnie św. Gabriel ogłosił dobrą nowinę Maryi, że urodzi Mesjasza oraz dał nam słowa Pozdrowienia Anielskiego czyli „Zdrowaś Maryjo”. On to także ogłosił Zachariaszowi narodzenie syna – Jana Chrzciciela. Gabriel pojawił się również w snach
św. Józefa, powiadamiając go najpierw o macierzyństwie Maryi, potem ostrzegając
przed Herodem (Mt 2, 13) i wreszcie nakazując mu wrócić do Nazaretu
Zapewne to św. Gabriel był obecny przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa oraz przy Jego wniebowstąpieniu

Rafael (Rafał)
Jego imię oznacza „Bóg uzdrawia”.
Świętego Rafaela wspomina się jedynie
w Księdze Tobiasza, gdzie pojawia się on jako mężczyzna.
Archanioł Rafał nie ujawniając swojej prawdziwej natury przeprowadza bezpiecznie młodego Tobiasza z rodzinnego domu aż do dalekiej Persji, ratuje go
w drodze od pożarcia przez wielką rybę, pomaga szczęśliwie odebrać od krewnego pożyczone pieniądze i namawia go,
aby Tobiaszowi oddał swoją córkę – Sarę –
za żonę, zabija demona który szkodził Sarze, wreszcie uzdrawia ze ślepoty ojca Tobiasza.
Jest przedstawiany najczęściej jako Anioł Stróż czuwający nad krokami ludzi, często trzyma w ręku rybę, lub butelkę z oliwą.

 


 
galeria_parafia_1.jpg