Ogłoszenia parafialne

1 Niedziela Wielkiego Postu

18  II 2018 r.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

dzisiaj:

Droga Krzyżowa – 16.15

Gorzkie Żale – 17.00

w Zawadce:

Msze święte: 8.00 i 15.45

Droga Krzyżowa: 14.15 ; Gorzkie Żale – 15.00

ofiara z tacy przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie.

*

po Mszy świętej posypanie głów popiołem dla tych, którzy nie mogli przyjąć tego znaku pokuty w środę popielcową.

w przedsionku kościoła – gazeta „ CH i T” z informacjami o Hannie Chrzanowskiej – nowej błogosławionej.

2.

w tym tygodniu:

poniedziałek:

18.00 Msza święta z modlitwami do św. Michała Archanioła

środa:

18.00 Msza święta z nowenną do Matki Bożej Fatimskiej

czwartek:

9.30 Droga Krzyżowa

10.00 Msza święta z modlitwami do św. Jana Pawła II

piątek:

Droga Krzyżowa: 7.00 – 16.30 / dzieci / - 17.30 – 19.00 / młodzież /

w Zawadce – 17.00

Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

sobota:

Droga Krzyżowa:19.00

w przyszłą niedzielę:

dzień modlitwy, postu i solidarności z Misjonarzami / „Ad gentes” /

przed kościołem będzie można złożyć ofiarę /jałmużnę postną / na misje

13.00 Msza święta chrzcielna / katecheza dla rodziców i chrzestnych – w sobotę o 17.00 /

3.

zgłoszenia do Rady Parafialnej składamy do skarbony w przedsionku kościoła do końca miesiąca.

Msze święte w tygodniu - w kaplicy Chrystusa Króla  o 6.30 i 18.00

4.

telefon / duszy /duchowy:

797-626-966

to inicjatywa duszpasterska w naszej parafii, które celem jest jeszcze bliższy kontakt kapłana z wiernymi i odwrotnie. Nie jest to tzw. „telefon zaufania”. Dzwoniąc na ten numer w sprawach wiary, w tematach, problemach które pojawiają się w naszym życiu duchowym – będzie można umówić się z księdzem na rozmowę.

Tak jak każdy z nas ma swojego lekarza rodzinnego co do zdrowia ciała, tak dobrze by było, abyśmy mieli swojego kapłana jako lekarza duszy.

Ten numer może być także wykorzystany w sytuacji, kiedy są do załatwienia pilne sprawy kancelaryjne poza godzinami dyżuru kapłana w kancelarii.

 

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


 
kosciol.jpg